اعضای شورای راهبردی و کمیته علمی سی و دومین همایش بانکداری اسلامی :

 • جناب آقای دکتر فرشاد حیدری رئیس محترم موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
 • جناب آقای دکتر اکبرکمیجانی استاد محترم دانشگاه
 • جناب آقای دکتر محمد طالبی دبیرکل محترم بانک ­مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 • حضرت آیت‌الله دکتر غلامرضا مصباحی مقدم استاد محترم حوزه و دانشگاه
 • حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر محمدحسین حسین­‌زاده بحرینی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی
 • جناب آقای دکتر محمود شایان مدیرعامل محترم بانک­ مسکن
 • جناب آقای دکتر آیت‌اله ابراهیمی مدیر عامل محترم بانک سپه
 • جناب آقای دکتر کوروش پرویزیان مدیرعامل محترم بانک پارسیان
 • جناب آقای دکتر محمدرضا فرزین مدیرعامل محترم بانک ملی ایران
 • جناب آقای دکتر پیمان نوری معاون محترم دادستان کل کشور
 • جناب آقای هیبت­‌اله سمیع معاون محترم مدیرعامل بانک ­تجارت
 • جناب آقای دکتر سیدکاظم صدر استاد محترم دانشگاه
 • جناب آقای دکتر محمد امیدی­‌نژاد معاون محترم آموزشی و پژوهشی مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران
 • جناب آقای دکتر حسن گلمرادی معاون محترم اداری و مالی مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران
 • جناب آقای فریبرز یزدان‌پناه مشاور محترم رئیس مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران
  جناب آقای دکتر احمد شعبانی مشاور محترم مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران
 • جناب آقای مهندس حسن کوهی مدیر محترم امور آموزشی مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران
 • جناب آقای دکتر ایمان عابدینی مدیر محترم فناوری اطلاعات مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران
 • جناب آقای دکتر رضا حبیبی مدیر محترم آموزش های حرفه ای مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران
 • جناب آقای دکتر سیاوش گلزاریان‌پور مدیر محترم امور پژوهشی مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران
 • سرکار خانم دکتر مریم ابراهیمی عضو محترم هیئت علمی مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران
 • سرکار خانم دکتر زینب رجبی عضو محترم هیئت علمی مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران