عنوان همایش:


         "نظارت و تطبیق شرعی در بانکداری اسلامی: مبانی نظری، تجارب جهانی و توصیه­‌های سیاستی "محورهای همایش:


  • ماهیت، ضرورت و کارکرد نظارت و تطبیق شرعی
  • تجارب بین‌المللی نظارت و تطبیق شرعی
  • آسیب‌شناسی نظارت و تطبیق در نظام بانکداری بدون ربای کشور
  • نهادها، ابزارهای مالی و زیرساخت­‌های لازم برای ارتقاء نظارت مؤثر بانکی
  • استانداردها و اصول بین‌المللی نظارت و تطبیق در بانکداری