آدرس دبیرخانه: تهران، خیابان پاسداران، بالاتر از سه راه ضرابخانه، پلاک 195، مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران

 کد پستی: 1664647111

تلفن دبیرخانه : 27892169- 27892429 - 27892436

پست الکترونیک: sbm.conf@ibi.ac.ir

Refresh Code